späť

Deň otvorených dverí 2023 = Deň rovesníckeho vzdelávania

komentárovKedy? 31. mája 2023

Kde? Na stanovištiach v exteriéri aj interiéry školy

Ako to dopadlo?

Lepšie, než sme čakali! Do  otvorených dverí našej školy vstúpili deti z MŠ, štvrtáci zo ZŠ Mníchova Lehota a tiež rodičia, ktorí prijali naše pozvanie. Mali príležitosť navštíviť množstvo stanovíšť rozložených v areáli školy, telocvični a učebniach.

Na uvedených stanovištiach starší žiaci učili mladších spolužiakov. A že to bolo zaujímavé, o tom svedčí skutočnosť, že v učebni chémie prebiehalo na požiadanie detí vyučovanie aj 1. júna. Ale aj mladší žiaci si pripravili zaujímavý program, vďaka ktorému ich najmladší spolužiaci mohli pracovať doslova ako včeličky. V poobedných hodinách sa záujemcovia mohli zúčastniť koncertu a vernisáže práce detí zo Školského klubu  detí. Kto prišiel, neobanoval J

Sme radi, že sme mohli ukázať návštevníkom nielen vnútorné priestory školy, zaujímavé učebné pomôcky, ale aj šikovnosť našich žiakov, na ktorých sme naozaj hrdí.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do organizácie dňa akýmkoľvek spôsobom zapojili!!!!!
Diskusia
Hore