späť

Riaditeľské voľno

komentárov

Riaditeľka ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 (V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť deťom alebo žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna), v súvislosti s koncertom na trenčianskom letisku v stredu 14. júna 2023, udeľuje dňa 14. 6. 2023 žiakom ZŠ riaditeľské voľno.

Dôvodom udelenia bolo prehodnotenie situácií, ktoré môžu v súvislosti s prevádzkou školy vzniknúť:
a/ obmedzená doprava žiakov zo školy, hlavne tých, ktorí prichádzajú z obcí mimo Trenčianskej Turnej
b/ obmedzená doprava pracovníkov školy, ktorí dochádzajú do obce Trenčianska Turná
c/ v prípade, že sa v škole vyskytne nejaká nepredvídaná situácia, kedy by bola potrebná súčinnosť záchranných zložiek, ich zabezpečenie a príchod môže byť v uvedený deň veľmi problematické
d/ predpokladané problémy rodičov s vyzdvihnutím detí zo školy

Ďakujeme za pochopenie.
Diskusia
Hore