späť

Deviataci sa lúčia

komentárov 

Každý rok, vždy na konci školského roka, je smutno-krásny čas, keď sa na jednej strane všetci tešíme na prázdniny a na druhej strane sa lúčime s našimi najstaršími žiakmi.

Oni sa tešia na prázdniny, nové školy, zážitky, spolužiakov, a zároveň nie je ľahké opustiť tých starých, najmä svojich najbližších spolužiakov, kamarátov a svet, ktorý už tak dobre poznajú.

Pani riaditeľka zaviedla krásnu tradíciu rozlúčky deviatakov so starostom obce.

21. 6. 2023 prišli teda deviataci v sprievode svojich súčasných i bývalých triednych učiteliek na obecný úrad, aby sa v obradnej sieni stretli so starostom obce Ing. Petrom Mikulom. Triedne pani učiteľky mu predstavili deviatakov a pridali tiež informáciu, na ktorú strednú školu nastúpia od septembra.

Zazneli povzbudivé slová pána starostu, pani učiteliek, pani riaditeľky i krásne ďakovné slová našich deviatakov.

Po odchode z obecného úradu sa deviataci vrátili do školy, ale ešte predtým si zaspievali. A v škole ich čakalo malé prekvapenie od pani riaditeľky.

Tak, deviataci, cesty do ďalšieho života sú vám otvorené. Veľa šťastia!!!
Diskusia
Hore