späť

Oslavy 50. výročia sú za nami

komentárovPiatok  4. november 2011 je  historický pre školstvo v Trenčianskej Turnej.  V tento deň naša škola v novom šate  oslávila 50. výročie otvorenia nových budov a bola slávnostne premenovaná.  Táto významná spoločenská udalosť prebehla za  prítomnosti  vzácnych hostí  - poslankyne NR  SR Zuzany Aštaryovej, štátneho tajomníka MŠ SR Ing. Jaroslava Ivanču, prednostu KŠÚ v Trenčíne Ing. Ondreja Divinského,  zástupcov KŠÚ  v Trenčíne Mgr.  Boženy Beníčkovej,  Mgr. Ivety Macurovej , zástupcu KCVČ  PaedDr. Daniela Beníčka a PaedDr. Renáty Bielikovej,  zástupcu  štátnej  školskej inšpekcie Mgr. Viery Firitovej,  maliara obrazu Samuela Timona  Petra Marčeka, bývalých i súčasných učiteľov a zamestnancov školy, starostu obce a starostov okolitých dedín a mesta Bojkovice, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcov rady školy,  rodičovského   združenia, cirkvi, miestnych organizácií, firiem, Televízie Trenčín, Internetovej televízie Trenčín. 

Pani riaditeľka PaedDr. Beáta Sabová z rúk štátneho tajomníka prevzala  listinu, ktorou bol udelený škole čestný názov Základná škola s materskou školou Samuela Timona. Zároveň prednosta KŠÚ Ing. Ondrej Divinský odovzdal škole Ďakovný list za náročnú a zodpovednú prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, ktorou prispeli k rozvoju  vzdelávania v oblasti školstva  v Trenčianskom kraji.

Žiaci školy a deti materskej školy  kultúrnym programom zavŕšili túto významnú spoločenskú akciu. Po slávnostnej akadémii  všetci v družnej debate spomínali  a vracali  sa do čias pôsobenia na škole. V tento deň sa písali dejiny Turnej.....obecná i školská kronika bude plná ...plnučičká tejto udalosti......živió....

FOTO

Mgr. Elena Švikruhová, zástupkyňa riaditeľky školy


Prečítajte si aj príhovory riaditeľky školy PaedDr. Beáty Sabovej a Mgr. Ivety Červeňanovej:

prejav-paeddr.-sabova.pdf

prejav-mgr.-cervenanova.pdf

podakovanie-v-kd.pdf
Diskusia
Hore