späť

Rodičovské združenie

komentárovMilí rodičia!

Pozývame Vás na  stretnutia s triednymi učiteľmi Vašich detí. Rodičovské schôdzky sa budú konať dňa 22.11.1011 v jednotlivých triedach. Budú prebiehať v čase od 15,30 do 18,00 formou individuálnych konzultácií, prípadne podľa dohody s konkrétnym triednym učiteľom.  

Tešíme sa na Vás!
Diskusia
Hore