späť

Rodičom deviatakov

komentárovVážení rodičia žiakov 9. ročníka,

pozývame vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 1. 2012 o 16:30 v 8.A triede. Stretnutie bude zamerané na postup pri podávaní prihlášok na stredné školy.

Tešíme sa na vašu účasť!
Diskusia
Hore