späť

Matematický KLOKAN

komentárovMilí žiaci!

Chcete si preveriť svoje matematické vedomosti a zručnosti? Ak áno, prihláste sa do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.

Kto sa môže prihlásiť? 

Žiaci 1. až 9. ročníka

Kedy sa súťaž bude konať?

19. marca 2012 

Dokedy sa možno prihlásiť?

Do 10. februára 2012

Komu sa treba prihlásiť?

Svojej pani učiteľke matematiky alebo p. u. Dudákovej

Aký je poplatok?

3 €

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 
Diskusia
Hore