späť

Dejepisná olympiáda

komentárovDňa 2. februára 2012 sa v základnej škole Veľkomoravská v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo 4.ročníka súťaže Dejepisná olympiáda. V tomto školskom roku bola pre všetky ročníky hlavná téma Rímska ríša.  Ďalšou časťou súťaže boli vedomosti z prebraného učiva za 1. polrok a pravdaže k úlohám patrila i regionálna história. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky Martina Fábiková  zo 6. A (na obr. vľavo) a Veronika Eva Smolková z 8. B.  Náročná práca v podobe hľadania kníh, učenia sa po vyučovaní, vypracovávanie rôznych testov a úloh, sa vyplatila.

 

Martina Fábiková získala 1.miesto

Veronika Eva Smolková sa stala úspešnou riešiteľkou.

 

 BLAHOŽELÁME!

 

 

Posledná členka krúžku Dominika Starečková zo 6.A (na obr. vpravo) sa pre chorobu súťaže nemohla zúčastniť. 

Ak máte radi dejepis, môžete sa k nám v budúcom školskom roku pridať a možno sa aj vám  podarí podobný úspech.
Diskusia
Hore