späť

Úspechy

komentárovPrinášame vám aktuálne správy o úspechoch našich žiakov v rôznych súťažiach...

 

Trenčiansky robotický deň - 1. miesto  David Šedivý a 2. a 3. miesto v dvoch rôznych súťažiach Jakub Jančo. Žiakov pripravoval Mgr. Peter Páleš

Dejepisná olympiáda - obvodné kolo: 1. miesto Martina Fábiková, úspešná riešiteľka Veronika Smolková. Žiačky pripravovala Mgr. Katarína Šuleková

Geografická olympiáda - obvodné kolo - Andrej Srnka - 5.B, Jana Balajová - 8.A -  účasť. Žiakov pripravovala Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková.

Matematická olympiáda - 5. ročník - obvodné kolo -Anita Bolechová, Veronika Micková,Timea Palatinusová, Michal Hudák, Ondrej Krčmárik -  účasť. Najúspešnejšia riešiteľka  Veronika Micková Žiakov pripravovali Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková a Mgr. Terézia Bučková.

Recitačná súťaž - školské kolo - do obvodného kola postupujú: Martin Valapka, Klára Oravcová - 2.roč., Juraj Fraňo -5.A, Viktória Hrnčárová - 6.B, Sandra Koláriková - 8.B, Karin Michalová - 9. roč.

Recitačná súťaž - obvodné kolo - 2. miesto - Viktória Hrnčárová (próza), 1. miesto Juraj Fraňo (poézia), obaja postupujú do okresného kola v Melčiciach Lieskovom

Florbalový turnaj - naši žiaci postupujú do vyššieho kola súťaže. Pripravoval Mgr. Peter Páleš.

Všetkým srdečne gratulujeme  a držíme palce do ďalších kôl!
Diskusia
Hore