späť

Testovanie 9

komentárovInformácie k celoslovenskému testovaniu deviatakov

Testovanie sa uskutoční dňa 14.3.2012

V tento deň majú žiaci 5. - 8. ročníka riaditeľské voľno.

Žiaci 9. ročníka - harmonogram testovania:

Príchod do školy -  7:40 hod.

Začiatok testovania - slovenský jazyk  - 8:10 hod.

Príprava na testovanie  - 8:10 - 8:25 hod.

Vypracovanie testu  - 8:25 - 9:25 hod.

Prestávka  - 9:30 - 9:50 hod.

Príprava na testovanie z matematiky   - 9:50 - 10:05 hod.

Vypracovanie testu z matematiky        - 10:05 - 11:15 hod.

Koniec testovania, žiaci idú domov       - 11:20 hod.

 

Povolené pomôcky počas testovania: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnioce a podobne.

 

Počas testovania musí mať žiak mobilný telefón vypnutý a odložený v taške. Mobilný telefón nesmie používať ani ako kalkulačku.

 

Výsledky testovania získajú základné školy v elektronickej podobe začiatkom apríla.
Diskusia
Hore