späť

Fašiangový karneval

komentárovSpomienka na fašiangy...

Od Fašiang do Veľkej noci, vinšujem vám kratšej noci,
cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného!

Fašiangy sa krátia,

už sa nenavrátia.

Staré dievky plačú,

že sa nevyskáču.

 

Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci.

Školský vzdelávací program našej základnej školy má vo svojom obsahu prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. V rámci nej žiakom približujeme  regionálne zvyky a tradície našej obce.  K nim neodmysliteľne patrí tiež fašiangový karneval. Aj tento rok sa deti  aktívne podieľali na jeho príprave a spoločne s pani učiteľkami zhotovili fašiangové dekorácie, ktorými bola vyzdobená celá naša škola a kultúrny dom. Karneval pripravil  kolektív pedagógov prvého stupňa ako spoločnú zábavu detí s rodičmi. Táto milá akcia  sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu, kde sa zišlo viac ako 150 rôznych „masiek“. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne. Od Einsteina cez  Pipi dlhú pančuchu, princezné, šašov, kovbojov, čertov,... . Zvlášť nápadité a ocenené boli masky Vlčí mak, Televízor a satelit, Žiacka knižka, Hrozno a Charlie Chaplin.  Celý program dopĺňala perfektne namixovaná hudba, o ktorú sa postarali naši bývalí žiaci Roman Kováč a Maroš Sabo. Deti sa mohli  osviežiť  v našom minibare, kde podávali čaj rodičia z výboru ZRŠ. Čerešničkou na torte bola tradičná tombola, ktorá bola aj tento rok veľmi bohatá. Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného  karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme. A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

FOTO

PaedDr. Milena Mutňanská

Mgr. Miriam Rovňanová

 
Diskusia
Hore