späť

A je tu jar...

komentárovJar k nám zavítala v utorok  20. marca

Konečne je tu jar! Nepríjemná a dlhá zima sa skončila.

Podľa astronomických výpočtov sa jar v tomto roku začala v utorok 20.marca presne o 06.hodine 14 minúte stredoeurópskeho času (SEČ) v deň jarnej rovnodennosti.

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádza v učebniciach a ktorý mnohí ľudia dodnes považujú za prvý jarný deň, platil iba v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. Počnúc rokom 2012 bude jarná rovnodennosť podľa stredoeurópskeho času vždy 20.marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca. Návrat k pôvodnému 21. marcu  ako prvému jarnému dňu nastane až v rokoch 2100, 2200 a 2300.

V čase jarnej rovnodennosti slnečné lúče dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. Tento jav je spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka.

V deň jarnej a jesennej rovnodennosti je na všetkých miestach na Zemi deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 hodín (výnimku tvorí južný a severný pól).

Príchod jari patril zároveň k najväčším sviatkom ľudstva ešte v predkresťanskej ére. Na Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie vítalo vynášaním Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a nakoniec ju hodili do potoka alebo spálili. Verili, že takto odoženú od seba choroby a smrť.

Pre mnohých z nás je prvá jarná vychádzka príležitosť, kedy sa po zime opäť vyberieme do parku, do lesa, kde sa môžeme pokochať krásami prebúdzajúcej sa prírody. Zacítime teplé slnečné lúče, ktoré nám  prezradia, že jar je už naozaj tu.

Väčšie množstvo slnečných lúčov a teplejšie počasie sú signálom toho, že sa začne preberať k životu nová vegetácia, pričom zostatky tej minuloročnej (suchá tráva, spadnuté lístie, ihličie a pod.) bránia jej rýchlejšiemu rozvoju.

Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti.
Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

Občania sa domnievajú, že plošným vypaľovaním pozostatkov suchej trávy a porastov urýchlia prirodzený proces premeny prírody. V mnohých prípadoch je toto vypaľovanie príčinou vzniku lesných požiarov. Neuvedomujú si pritom, že lesný požiar je mimoriadne škodlivý činiteľ, ktorý poškodzuje rastlinnú aj živočíšnu zložku.

Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta  vo výške 331 €.  

Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

Rešpektujme zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Na kladenie ohňa v prírode využívajme len priestory na to určené (napr. ohniská), v žiadnom prípade nezakladajme oheň priamo v lese. Pri odchode dôkladne uhasme oheň vodou, zasypme zeminou.

 Lesy sú našim prírodným bohatstvom potrebným pre zdravý život a z ekologického hľadiska majú pre nás nenahraditeľnú funkciu.

Pripravila: Mgr. Janka Dovinová
Diskusia
Hore