späť

MAREC - MESIAC KNIHY

komentárov 

Marec – mesiac knihy

 

 

Keď mám peknú knižku v ruke

- hoci neveľkú –

je to, akoby som stretla

dobrú priateľku.

 

Kadečo mi vyrozpráva,

čo ja nepoznám,

zavedie ma do ďaleka,

hore ku hviezdam.

 

Keď mi večer začne sníček

lietať pri líci,

ja zaspávam v postieľočke,

knižka v knižnici.

 

 

 

 

Knihy. Pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného čítania a učenia sa, pre iných, aj čas oddychu. Aké knihy máš rád?

Niekto knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky, bájky, povesti. Knihy o prírode, či príbehy zo života, Knihy zo sveta vedy a techniky, cestopisy a životopisy, dobrodružné knihy, atlasy či encyklopédie.

Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína ako mesiac knihy, sme sa dopracovali k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie – Martin Hrebenda  Hačavský. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej  knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy. Medzi slovenských vlastencov roznášal nové slovenské a české knihy. Zaslúžil sa týmto rozvíjanie slovenského národného povedomia. Rozširovaním obľúbených kalendárov, šlabikárov, mluvníc a kníh medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj nevzdelaní a chudobní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu  plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok.

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

 Na prvom stupni počas celého marca  prebiehali  priebežne rôzne aktivity. Čítalo sa viac, ako obvykle.

 Vo výtvarnej súťaži Kde bolo, tam bolo, žiaci kreslili rozprávkových hrdinov z najobľúbenejšej prečítanej rozprávky. Cenu poroty získalo 11 výtvarných prác  a 22  bolo ocenených prác. Tieto malé dielka zdobia naše chodby. V 4.B triede je stále aktuálny čitateľský Žolík, ktorého žiaci získavajú na základe porozprávania obsahu prečítanej knihy.. Túto žolíkovú  kartu môžu vymeniť za zlú známku, alebo sa vyslobodiť z odpovede alebo malej písomky. Pripravuje sa ešte predajná výstava kníh, návštevy obecnej knižnice a rôzne aktivity triednych učiteliek.

A na záver....

 

Kniha prosí:

1. Zober ma do čistých rúk.

2. Som smutná, keď ma

   položíš na vlhké a mastné

  miesto.

3. Neohýbaj  moje  rožky.

4. Vložená ceruzka a pero

    medzi listami ma 

   poškodzujú.   

5. Nečítaj  ma  pri  jedení.

 

Mgr. Jaroslava Porubanová

 
Diskusia
Hore