späť

Voda, živá voda...

komentárov
22. marca sme si všetci – žiaci aj učitelia našej školy – pripomenuli Svetový deň vody. V tento projektový deň venovaný VODE už tradične zavládla vo všetkých triedach dobrá modrá nálada. Žiaci zvolili oblečenie všetkých modrých odtieňov, modré boli aj doplnky a šperky, ale nezostalo len pri tom. Farbili sa vlasy, oči aj celé tváre. Tým starším sa podarilo zamodriť aj dlážku, čo však bolo trocha menej zábavné pre pani upratovačku.  

Na 1. stupni sa problematike vody venovali žiaci so svojimi vyučujúcimi v rámci témy „Zem nie je na jedno použitie“ už o týždeň skôr. Dozvedeli sa o niektorých vlastnostiach vody, o jej kolobehu a podobách v prírode, o spôsoboch využívania, o nutnosti ochrany vody a jej zachovania pre ďalšie generácie. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci čítali rozprávky, v ktorých cena vody bola nad zlato. Kolobeh vody v prírode objavovali v Oblačnej rozprávke od Kristy Bendovej. Prváci písali list „do kvapôčky“, žiaci vyšších ročníkov krátke úvahy o význame vody pre ľudí a planétu Zem. Na matematike bola voda „prepočítavaná“ v rôznych slovných úlohách. Vlastiveda,  prírodoveda a svet okolo nás, to sú predmety, kde je téme vody venovaný priestor počas celého školského roka, ale v týchto dňoch si žiaci pozreli krátke dokumenty a prezentácie o vode, o útrapách života bez nej, o spôsoboch ako ju chrániť. Deti vodu  maľovali, o vode spievali, počúvali jej zvuky a napodobňovali ich. Vyzdobené boli triedy aj chodby.

Vo štvrtok 22. marca dievčatá zo IV.B s pani učiteľkou Martiníkovou v relácii školského rozhlasu doplnili všetkým vedomosti o informácie z histórie vodárenstva na Slovensku. Odznelo aj vyznanie a poďakovanie vode ako nositeľke života, čo  dievčatá obohatili spevom, a tak celá relácia vyznela láskavo a poeticky.

Na tretej hodine sa žiaci celého 1. stupňa zišli na dolnej chodbe, kde sa pokúsili o vytvorenie vodnej vlny. Žiaci sa usporiadali do zástupov, potom si čupli ako pokojná vodná hladina a napokon vcelku disciplinovane postupným stúpaním a klesaním vytvárali vlnu, čo bolo v tom modrom prevedení naozaj pôsobivé.

Dolná chodba prvostupniarskej budovy má výbornú akustiku, čo prispelo k zdaru ďalšej spoločnej aktivity – spievanie o vode. Dievčatá a chlapci spievali a tancovali všetko čo súviselo s vodou, vodičkou, vodenkou...

Len o deň skôr bol Svetový deň lesa, o ktorom nás informovala prostredníctvom rozhlasu pani učiteľka Dovinová, a zároveň tlmočila výzvu hasičov, aby sme v lese neporušovali zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Príroda, jej bohatstvo a zraniteľnosť bude častá téma najbližších týždňov, pretože apríl je venovaný lesom a 22. aprílový deň je venovaný len a len našej krásnej Zemi. Téma „Zem nie je na jedno použitie“ pokračuje. 

Mgr. Martina Martiníková

FOTO
Diskusia
Hore