späť

Veľkonočný trh žiakov našej školy

komentárovV utorok 3. apríla 2012 sa pešia zóna medzi základnou školou a kultúrnym domom premenila na malé  trhovisko. Žiaci školy pripravili svojim spolužiakom a tiež  všetkým okoloidúcim pestrú ponuku veľkonočných výrobkov a ozdôb, ktoré vytvorili na vyučovacích hodinách alebo doma v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi. A tak sortiment nášho trhu tvorili nielen krásne zdobené veľkonočné kraslice, ale aj korbáče, ozdoby na sklo, venčeky, sladkosti, medovníky, výrobky z hliny, papiera.... Deti prvého stupňa priniesli svoje staršie  ale ešte stále pekné hračky do predaja.  Za symbolické ceny si mohol nakúpiť každý, kto mal záujem a bol v správnom čase na správnom mieste. Okrem nákupu mohli účastníci zažiť aj trhovú atmosféru J, podčiarknutú okoloidúcim krojovaným  sprievodom  dievčat a škôlkarov, ktorí vynášali z našej obce Morenu.

Trh v tomto roku organizovali pani učiteľky PaedDr. Milena Mutňanská a Mgr. Katarína Masaříková. Bez pomoci detí, rodičov, starých rodičov a kolegov  by však ich snaha bola márna. A preto veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí  pomáhali. Zvlášť tým žiakom, ktorí trh pripravili a po celý deň boli k dispozícii nakupujúcim. Veríme, že aj takto získali  nové kompetencie a posilnili svoju finančnú gramotnosť.

Celá táto vydarená akcia má aj svoje charitatívne zameranie. Radi by sme výťažok predaja poukázali na dobročinné ciele.  Takýmto spôsobom by sme tiež chceli dať deťom zažiť radosť z dávania a  delenia sa a posilniť v nich túžbu pozerať sa aj srdcom a vidieť druhých.

Mgr. Katarína Masaříková
Diskusia
Hore