späť

Športovať sa oplatí

komentárovŠportovať sa oplatí – skús to aj ty!

alebo Olympijský deň v ŠKD.

 

 

    Je to naozaj tak? Nemajú dnešné deti rady šport ?  Veď čím viac sa dieťa hýbe, tým lepšie sa cíti psychicky a má dostatok kyslíka. Čím viac má kyslíka, tým lepšie mu to v škole „páli“. Šport učí aj disciplíne – ak sa dieťa venuje športu, odmalička vie, čo je to ranné vstávanie, nie je mu neznáma ani vytrvalosť. Skoro spozná pocit výhry a prehry.

Cieľom nášho projektu je ponúknuť deťom rôzne typické i netypické športové aktivity, pretože vieme, že aktívna športová činnosť je určite najlepšou prevenciou proti všetkým negatívnym javom. A že táto aktivita deťom naozaj chýba - vieme. Chceme ich naučiť ako správne súťažiť, ako prijať prehru či víťazstvo, chceme ich naučiť fair play, chceme....

      Každé dieťa má dnes mobilný telefón. Určite sa vie na počítači hrať aspoň základné hry a rodičia ho podporujú skôr v tom, akoby ho vyhnali do telocvične. Preto v  našich športových aktivitách nepôjde  len o pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie, ale aj o dosahovanie čiastkových cieľov, pretože práve vďaka  športovaniu sa u detí formujú vlastnosti a schopnosti smerované k vlastnej osobnosti a výkonnosti, ako sú trpezlivosť, nezdolnosť, odvaha, sebaúcta, vedomie svojej hodnoty, zameranosť na cieľ, vytrvalosť, prekonávanie limitov a pohodlnosti, spracovanie úspechu aj neúspechu, vnútorná stabilita,  sebakontrola 

A tak budeme  počas súťaženia učiť deti:

1. Dodržiavať pravidlá súťaženia

2. Mať úctu ku snahe svojich súperov zvíťaziť

3. Rešpektovať rozhodnutia rozhodcov       

4. Považovať svojich súperov za priateľov, aj keď s nimi budú bojovať v športovom boji

5. Pomáhať súperovi, ak sa vyskytne v núdzi

6. Mať na pamäti, že súťaženie je pre každého aj pre tých menej nadaných

7. Mať odvahu vyrovnať sa čestne tak s víťazstvom ako i s neúspechom.

 

     A preto, vďaka  podpore Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, školský klub detí uskutoční

                                     dňa 20.6.2O12 Olympijský deň ŠKD.

Bude sa niesť v znamení hesla: Športovať sa oplatí – skús to aj ty! a počas neho budú „družinári“ súťažiť v rôznych netradičných olympijských disciplínach, čakajú na nich olympijské medaily, občerstvenie a hlavne veľa, veľa zábavy s novým športovým materiálom.

 

                                                                                                   Janka Poláčková

                                                                                   vychovávateľka školského klubu detí
Diskusia
Hore