späť

Olympijský deň v ŠKD

komentárovOLYMPIJSKÝ DEŇ ŠKD

                                                                       

 

 

     Vďaka získanému grantu z Nadačného  fondu  Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis sa v stredu 20. júna 2012 uskutočnil v areáli školského ihriska Základnej školy s MŠ Samuela Timona

                                      Olympijský deň školského klubu detí,

 

ktorý sa niesol v duchu pravidiel fair-play a jeho mottom bolo: „ Športovať sa oplatí, skús to aj ty...“

 

    Predchádzali mu rôzne aktivity ako tvorivé dielne, v rámci ktorých si deti vyrobili šilty s olympijskou tematikou, olympijské vlajky družstiev a  besedovali s účastníkom olympijských hier p. uč. Petrom Pálešom.

     Z prostriedkov, ktoré sme získali vďaka grantu, boli zakúpené rôzne športové pomôcky ako trampolíny, kolobežky, fitlopty, padáky, ktoré zároveň boli využité na netradičné olympijské disciplíny, či na „zahrievanie športovcov“.

   

     Deti 1.-4. ročníka, ktoré navštevujú školský klub detí, začali svoje športové zápolenie tak, ako sa na olympijské hry patrí. Niesli olympijskú pochodeň s naozajstným ohňom, olympijské vlajky, každý z nich mal štartovné číslo a súťažili a súťažili.

     V závere v každej z 8 disciplín boli 3 najlepšie dievčatá a 3 najlepší chlapci ocenení „naozajstnými“ zlatými, striebornými a bronzovými medailami. Niektorí sa tešili aj zo 4 či 5 medailí, iní odchádzali so slzičkami v očiach. Ale keď v závere obdržali malé občerstvenie a kľúčenku, tiež získané vďaka grantu, všetok smútok sa stratil.

 

     Som rada, že takmer 9O detí ŠKD dokázalo / i napriek počiatočnej nechuti/, že športovať sa naozaj  oplatí, že stačí len začať a chuť na  športovanie príde.

 

Janka Poláčková

vychovávateľka ŠKD

 

 

 

 

 

Výsledková listina z Olympijského dňa ŠKD

Hod do koša loptičkou

 

dievčatá:  1. Hana Siváková  

               2. Ema Lacková

               3. Viktória Mahríková

chlapci:   1. Kristián Kapuš

              2. Adam Malec

              3. Kristián Fedorek

 

 

Skok vo vreci

 

dievčatá: 1. Ema Trnavská

              2. Ema Lacková

              3. Silvia Kobzová

chlapci:  1. Alex Kotleba

             2. Adam Malec

             3. Matej Kubičina

 

 

Hod loptou dozadu

 

dievčatá: 1. Eva Pristachová

              2. Hana Siváková

              3. Lea Mráziková

chlapci:  1. Kristián Kapuš

             2. Martin Mikolášek

             3. Patrik Prekop

 

 

Beh cez prekážky

 

dievčatá: 1. Ema Lacková

              2. Hana Siváková

              3. Tereza Filáčková

chlapci: 1. Kristián Kapuš

            2. Alexander Fábik

            3. Martin Mikolášek

 

 

Skákanie okolo kužela s fitloptou

 

dievčatá: 1. Ida Rapaičová

              2. Tereza Filáčková

              3. Hana Siváková

chlapci: 1. Jakub Vendžúr

            2. Matej Kubičina

            3. Rudolf Gajdúšek

 

 

 

Beh s fitloptou na 50m

 

dievčatá: 1. Hana Siváková

              2. Tatiana Ondrušková

              3. Lea Mráziková

chlapci: 1. Martin Mikolášek

            2. Daniel Denemark

            3. Rudolf Gajdúšek

 

 

 

Jazda na kolobežke

 

dievčatá: 1. Ema Trnavská

              2. Karin Šedivá

              3. Tatiana Ondrušková

chlapci: 1. Patrik Prekop

            2. Kristián Fedorek

            3. Alexander Fábik

 

 

Trojskok

 

dievčatá: 1. Tatiana Ondrušková                                   

              2. Tereza Filáčková

              3. Lea Mráziková

 

chlapci: 1. Kristián Fedorek

            2. Kristián Kapuš

            3. Alex Kotleba
Diskusia
Hore