späť

Takto sa my učíme...

komentárov „ Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“ Komenský. 

Ako učiť, aby si žiaci čo najviac zapamätali? Ako ich pripraviť do "nebezpečného" života? Pozrite sa, ako sa naši žiaci učia a pripravujú na každodenné nástrahy života.
 
Mgr. Terézia Bučková

 
Diskusia
Hore