späť

Jednodňový výstražný štrajk zamestnancov školstva

komentárov                                                       

7. septembra 2012, Trenčianska Turná

 Vážení rodičia!

            Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prijal dňa 27. 8. 2012 uznesenie o vyhlásení jednodňového výstražného štrajku zamestnancov školstva. Základná škola s materskou školou Samuela Timona sa k výstražnému štrajku pripája počtom 49 pracovníkov.

Výstražný štrajk začína vo štvrtok 13. 9. 2012 o 6. 00 hodine a končí o 18. 00 hodine. V tento deň budú všetky úseky Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 zatvorené.

 

Prečo ideme do štrajku?

 

  • Rezort školstva je na chvoste záujmu spoločnosti a jeho zamestnanci nedosahujú primerané mzdové ohodnotenie, ktoré im právom patrí
  • Ak máme zabezpečiť vzdelanie pre desaťtisíce detí, žiakov a študentov, musíme pracovať v podmienkach a za plácu, ktorá tomu prináleží. Nechceme to, čo nám nepatrí – žiadame iba to, čo si zaslúžime
  • Nástupný plat vysokoškolsky vzdelaného učiteľa a odborného zamestnanca je hanbou spoločnosti, ktorá sa má postaviť kríze a čeliť jej následkom. Nepedagogickí zamestnanci nášho rezortu sú svojimi platmi na prahu chudoby
  • Oprávnene žiadame zmenu, ktorá posunie rezort školstva do zorného uhla záujmu politikov. Iba vzdelávaním a získavaním kvalifikácie sa dokážeme posunúť dopredu a neuberať sa cestou nezodpovedných. Na to potrebujeme zaplatených a spokojných zamestnancov.  Nestaviame sa proti zmenám, chceme upozorniť na fakty, ktoré sú prehliadané a podceňované

 

Hovoríme NIE:

 

  • Návrhu štátneho rozpočtu
  • Nedostatočnému mzdovému ohodnoteniu zamestnancov školstva
  • Škrtaniu výdavkov v rezorte, ktorý pomáha spoločnosť vyviesť z krízy

 

Žiadame:

 

  • Posilniť rozpočet SR na roky 2013 – 2015 v kapitole školstva a systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel HDP bol do konca tohto volebného obdobia porovnateľný so štátmi EÚ
  • Zvýšiť mzdové ohodnotenie pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych platov
  • Upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0  - násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

 

 

Vážení rodičia, prosíme Vás v tento deň o pochopenie a trpezlivosť. Poplatky za MŠ, ŠKD a stravné za deň výstražného štrajku Vám budú odpočítané. Výstražný štrajk je prvý radikálny krok, ktorým chcú zamestnanci školstva upozorniť vládu SR a verejnosť na zlú finančnú situáciu v školstve. 

 

 PaedDr. Beáta Sabová

     riaditeľka školy
Diskusia
Hore