späť

Beseda so Sandy Rogerom

komentárovV stredu 5.septembra 2012 navštívil našu školu anglický gentleman, bývalý člen Britskej kráľovskej armády, Alexander Roger.  Naši žiaci  6. a 7. ročníka  tak mali možnosť si počas besedy vyskúšať komunikáciu v anglickom jazyku  s rodeným Angličanom.  Počas besedy  sa dozvedeli nielen o jeho živote, zážitkoch z ciest, ale i o príprave anglického čaju.  A práve táto príprava a ochutnávka čaju našich žiakov najviac zaujala.

„Na besede som trochu rozumel aj bez prekladu. Čaj mi chutil, len tam chýbal cukor.“ Patrik, 7.roč.

„Najviac ma zaujalo, keď hovoril, čo robil.“ Aneta, 7.roč.

„Zaujali ma tie zvyky, čo majú v Anglicku. Rozumel som niečo aj bez prekladu. Prekvapil ma anglický čaj.“ Dominik, 7.roč.

„Páčilo sa mi, že rozprával pútavo, že som rozumela.“ Martina, 7.roč.

Prekvapilo ma to, že som rozumela. Zaujalo ma to mlieko v čaji. Páčilo sa mi to, čo nám dal ochutnať.“ Patrícia, 7.roč.

„Zaujalo ma jeho ovocie. Dosť ma prekvapila receptúra anglického čaju. Rozumel som mu.“ Šimon,7.roč.

A čo hovorí  náš hosť  o svojej návšteve v Turnej?

„I was very happy to be asked by Katka to come to her school and to speak very simple English to the children in classes 6 and 7. I brought some of my photograph showing members of my family, also some aspects of my involvement with the Britisch Army, in whitch I have served as a volunteer Reservist for 40 year. I took my little brown teapot to the school, also some black Indian tea, so I could demostrate the correct way of making tea the Englisch way and drinking it with milk. I was delighted, when Katka arranged for the children to sing some Traditional Slovak songs and two children danced a traditional dance. Everyone was very friendly, it was a great experience!“   

                                                                                                                              Sandy Roger

Voľný preklad: Bol som veľmi rád, keď ma Katka pozvala k nej do školy rozprávať veľmi jednoduchou angličtinou v 6. a 7.ročníku. Priniesol som nejaké rodinné fotografie, taktiež ukážky z môjho pôsobenia v Britskej armáde, v ktorej som slúžil ako záložný dobrovoľník 40 rokov. Do školy som zobral môj malý hnedý čajník a čierny indický čaj. Tak som mohol ukázať správny spôsob prípravy čaju na anglický spôsob, s mliekom. Potešilo ma, keď Katka pripravila spev slovenských ľudových piesní a dve deti tancovali ľudové tance. Všetci boli veľmi priateľskí, bola to úžasná skúsenosť!

                                                                                                                              Sandy Roger

 
Diskusia
Hore