späť

Pozor, súťaž!

komentárovMilí žiačikovia,

pozývame Vás súťažiť a vyhrať zaujímavé ceny.

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka – v súťaži VŠETKOVEDKO.

www.vsetkovedko.sk

Súťaž prebehne v stredu 5. decembra 2012.

Štartovné: 4 €

Súťažný test bude mať 30 úloh, na jeho vyriešenie budeš mať 40 minút.

Pri každej otázke budú štyri možnosti, iba jedna z nich je správna.

Najmúdrejší z najbystrejších sa môžu tešiť na všetkovedkovské tričká, logické hry a ďalšie vecné ceny.

Každý súťažiaci dostane krásny diplom.

Najúspešnejších 30 % riešiteľov získa titul VŠETKOVEDKO. Ostatní dostanú certifikát VŠETKOVEDKOVHO UČŇA.

 

Žiaci 6., 7., 8.  a 9. ročníka – v súťaži EXPERT.

www.sutazexpert.sk

Súťaž prebehne v stredu 5. decembra 2012.

Štartovné: 4 €

Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení vecnými cenami. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 100. mieste v ľubovoľnom rebríčku, dostanú diplom. Spolu dostane diplom 4000 súťažiacich a vecné ceny až 400 súťažiacich!

Spomedzi všetkých účastníkov súťaže bude vyžrebovaný jeden, ktorý získa notebook!

Dôležité základné informácie :

KEDY ?         5.12.2012

ŠTARTOVNÉ ?       4 €

DO KEDY SA PRIHLÁSIŤ ?       30.10.2012

U KOHO SA PRIHLÁSIŤ ?          pani učiteľka Dudáková

 

Mgr. Katarína Dudáková
Diskusia
Hore