späť

Zážitkové vyučovanie dejepisu

komentárovZážitkové vyučovanie – Umenie praveku

Aj v praveku tvoril človek umenie?  Na túto otázku šiestaci  nielenže poznajú odpoveď, ale podľa vzoru  pravekých malieb a ďalších nájdených predmetov vytvárali a maľovali vlastné umelecké predmety.

Väčšina žiakov dokonca nepotrebovala žiadnu predlohu,  čím dokázali, že na hodinách dejepisu dávali pozor, ovládajú učivo, rozpoznávajú znaky umeleckého zobrazenia ženy, priraďujú k nálezom ich funkciu, vnímajú umeleckú hodnotu jaskynných malieb .  

Žiaci pracovali v skupinách. Niektoré skupiny vytvárali venuše, iní  pracovali na keramike a ďalší  kreslili lovecké scény, ktoré sa veľmi podobali originálnym jaskynným výjavom.  No posúďte sami.

Mgr. Katarína Šuleková
Diskusia
Hore