späť

Celoslovenský úspech Olympijského dňa ŠKD

komentárov 

Milí naši priaznivci, spomínate si na zaujímavé podujatie, ktoré koncom júna minulého roka prebehlo na našej škole? Podujatie s názvom Olympijský deň v ŠKD zorganizovali pani vychovávateľky ŠKD, ktoré pre deti pripravil športovú olympiádu so všetkým, čo k tomu patrí. S radosťou vám môžeme oznámiť, že šikovnosť detí i pani vychovávateliek si všimol Slovenský olympijský výbor, ktorý v mene svojho prezidenta, Františka Chmelára, pozval dvoch zástupcov z našej školy, aby sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia OFDMS (Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska) 2011/2012.

Keďže naša škola patrí k oceneným, dvaja zástupcovia sa zúčastnia tohto celoštátneho vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v stredu 31. októbra 2012 o 14:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

K tomuto nepochybne veľkému úspechu ŠKD srdečne gratulujeme!

Diskusia
Hore