späť

Všechsvätých, Dušičky či Hallowen?

komentárovSkutočnosť, že vo vyučovaní preferujeme hlavne zážitkové učenie, potvrdzuje aj fakt, že v posledný školský deň pred jesennými prázdninami prišli niektorí žiaci spolu s pani učiteľkami prestrojení za duchov,  netopierov, čarodejnice, čierne mačky a iné strašidelné bytosti. 

Načasovanie tejto akcie nebolo náhodné. Blížiace sa sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sa v poslednom čase začali spájať s Halloweenom a naše deti, podľahnúc komercionalizácii, preberajú tento americký zvyk.

Pochopiteľne, rešpektujeme multikultúrne prostredie sveta, a tak vštepujeme deťom zásadu POZNAJ NAJPRV SVOJE KORENE A TRADÍCIE A NA ICH PODKLADE POTOM VNÍMAJ ODLIŠNOSTI INÝCH NÁRODOV.

Preto sa zameriavame predovšetkým na naše slovenské tradície, zoznamujeme deti s pôvodom spomínaných sviatkov a s ich významom. Pripravili sme pracovné listy na učenie angličtiny, slovenského jazyka, matematiky či iných predmetov, ktoré boli motivované touto trošku strašidelnou tematikou.

Snažíme sa tak deťom pomôcť prekonávať strach, ktorý v každom vo väčšej či menšej miere, pochopiteľne, je. Na hodinách čítania sa okrem iného venujeme ľudovým rozprávkam, kde vystupujú strigy, čarodejníci, vysvetľujeme si, koho v minulosti za takéto osoby označovali. Neodmysliteľnou súčasťou vyučovania anglického jazyka je interkultúra anglofónnych krajín a  k nej Halloween určite patrí.

 HALLOWEEN - i m p o r t o v a n á    t r a d í c i a

 Tieto sviatky sa slávia v Európe už po stáročia, samozrejme, spolu s vysťahovalcami sa dostali aj do Ameriky. V Spojených štátoch sa praktizuje tzv.  trick-or-treating, chodenie od dverí k dverám v kostýmoch a prosenie o sladkosti alebo darčeky.

Tento zvyk vychádza ešte z keltského nosenia kostýmov, s ktorými sa spojilo rozdávanie potravy pre chudobné rodiny, ktoré počas osláv chodili prosiť po okolí. Na oplátku za tieto dary sa mali chudobní modliť  za duše mŕtvych  príbuzných.

    Darovanie potravín, hlavne koláčov, podporovala cirkev, pretože podľa pohanských zvykov sa jedlo a víno prenechávalo blúdiacim duchom. Predovšetkým deti chodili prosiť o potraviny, tak ako aj dodnes chodia milióny amerických detí na Halloweeen.

Pozor na duchov

Tradícia obliekať si kostýmy je európska i keltská zároveň. Ľudia verili, že ak na Halloween stretnú ducha, musia sa pred ním zamaskovať, aby ich duch nespoznal. Ak teda vychádzali z domov za tmy, obliekali si masky, aby prípadných duchov zmiatli. 

Duch, ktorý stretne nejakú masku, si myslí, že stretol iného ducha,  a tak nikomu neublíži. Pred domy sa tiež vykladalo jedlo, aby duchovia mali potravu poruke a stratili dôvod vstupovať do príbytku.

 

HURÁ - biznis

V 19. storočí sa stal Halloween v Spojených štátoch skôr spoločenskou oslavou. Zvykli sa konať halloweenske párty pre deti i pre dospelých. Dnes Američania minú na Halloween skoro 7 miliárd dolárov !  Po Vianociach je to druhý komerčne najúspešnejší sviatok v krajine.

 PUMPKINS  sú  po našom TEKVICE

K halloweenskej tradícii patrí i vyrezávanie tekvíc. Od začiatku októbra je možné nájsť tekvice po celej krajine. Používajú sa na zdobenie i ako potravina.

Do tekvice sa vyrezávajú otvory. Najčastejšie sa vyreže tvár a do vnútra tekvice sa vkladá sviečka. Tento zvyk je tu už po stáročia. Zapálené lampáše z rôznej zeleniny mali vyľakať zlých duchov.

Začali to KELTI   

Počiatky halloweenskeho sviatku sa datujú asi 2000 rokov dozadu. Tento sviatok vychádza z keltských osláv, ktoré sa konali prvého novembra, kedy sa pre Keltov začínal nový rok. Slávili v tomto období tzv. Samhain, teda koniec leta a žatvy, a príchod studenej zimy.

Tento čas sa spájal s úmrtiami. Kelti verili, že počas noci pred novým rokom sa hranice medzi svetom živých a mŕtvych strácajú. V túto noc sa vraj duchovia mŕtvych vracali na zem, spôsobovali  problémy a ničili úrodu.

     Druidom, keltským kňazom, však duchovia pomáhali pri predpovedaní budúcnosti. Predpovede boli veľmi dôležité, lebo ľudia boli úplne závislí od počasia počas nastávajúcej dlhej zimy.

Počas osláv sa Kelti v kostýmoch z hláv a koží  zvierat schádzali okolo veľkých vatier. Po ukončení osláv boli z veľkej vatry zapálené domáce kozuby a tento nový oheň mal chrániť rodinu v časoch práve  nadchádzajúcej zimy.

Okolo roku 700 n. l. už na Keltov vplývalo kresťanstvo. Pápež Bonifác IV.  sa snažil nahradiť keltský sviatok mŕtvych podobným sviatkom pripomínajúcim svätcov.

Dal z rímskeho Pantheonu, čiže ”Chrámu všetkých bohov”, ktorý postavili v roku 25 pred Kristom, vyhádzať pohanské modly. Potom ho zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom.

Pápež Gregor III. potom  v roku 731 nariadil slávenie Všetkých svätých v Ríme každoročne práve  1. novembra. O sto rokov neskôr ho rozšírili na celú cirkev.

Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári, alebo nie sú ešte za svätých vyhlásení, hoci sú v nebi. Je to teda sviatok, ktorý nám pripomína svätých a martýrov.   (martýr – trpiteľ, ten kto trpí)

 

Aj obyčajní smrteľníci,

ktorí odišli z tohto sveta si však zaslúžia spomienku. Tí, ktorým niekto blízky zomrel, si ho medzi sebou pripomínali, ale až opát Odilo v roku 998 nariadil večer 1. novembra vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň - teda   2. novembra slúžiť veľkú zádušnú omšu. Tak sa zo sviatku pripomínajúceho svätých vyvinula aj spomienka na mŕtvych, tzv. Dušičky.

Oslavovala sa podobne ako Samhain, teda veľkými vatrami, sprievodmi a obliekaním kostýmov. Ľudia sa preobliekali za svätcov, anjelov a čertov… Tento zvyk sa čoskoro rozšíril po celej západnej cirkvi.

Je to teda sviatok duší, ktoré si odpykávajú tresty v očistci. Ľudia na zemi im môžu pomáhať  modlitbami a  obetami.

Na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva sa na cintorínoch zapaľujú sviečky.

Trojitý sviatok

Sviatok sa tiež nazýval All-hallows, alebo All-Hallowmas, čo znamenalo Deň všetkých svätých.                                           

Noc pred týmto sviatkom bola Samhainova noc, ktorá sa začala volať All-hallows eve, teda skrátene Halloween.

No a napokon sú tu ešte Dušičky, teda sviatok spomienky na mŕtvych.

Spojili sa teda tri sviatky – noc pred sviatkom všetkých svätých, sviatok všetkých svätých a dušičky.

Mgr. Oľga Závacká
Diskusia
Hore