späť

Zo života Štvorlístka

komentárovMy vám – vy nám

V súbore Štvorlístok tvorivo trávi svoj voľný čas v tomto školskom roku 82 detí od 1. po 9. ročník. Začiatočníkom v prípravke sa venuje PaedDr. Dagmar Orságová, mladším deťom sa venuje Simona Majčíková a pokročilým členom súboru PaedDr. Beáta Sabová. Hudobný doprovod zabezpečuje Ing. Peter Zajac. Deti z posledných dvoch skupín sa zúčastnili viacerých vystúpení v mesiaci úcty k starším:

-        v Dome opatrovateľskej služby Trenčianska Turná,

-        pre seniorov v Bierovciach,

-        pre Zväz invalidov Trenčianska Turná,

-        pre dôchodcov v obci Trenčianska Turná.

Naši starí rodičia sú našimi najlepšími divákmi. Pozorne nás sledujú, podporujú naše snaženie svojou radosťou, nešetria potleskom. Navzájom sa takto obdarúvame dobrou energiou. Nehovoriac o tom, že od mnohých starých mám súbor získal časti krojov, vyšívané plachty a iné veci potrebné na vystúpeniach. Teším sa i z cenných pripomienok, rád, informácií zo života našich predkov. Všetkým seniorom, ktorí nám pomáhajú a fandia, úprimne ďakujem. V Bierovciach nás na harmonike doprevádzal Ing. Pavol Ježík, ktorému som vďačná za ochotnú a akčnú výpomoc. Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim – našim štvorlístkarom, ktorí svojimi vystúpeniami rozdali našim starkým veľa radosti.

 

PaedDr. Beáta Sabová

 
Diskusia
Hore