späť

Voľné miesta v telocvični športovej haly

komentárov 

Telocvičňa základnej školy poskytuje možnosti športovania pre žiakov i verejnosť. Žiaci športujú v desiatich športových krúžkoch. Pre verejnosť je telocvičňa voľná ešte vo štvrtok od 14:30 do 18:00 a v nedeľu od 11:00 do 13:00 (volejbal, bedminton, florbal, basketbal, tenis, hádzaná, vybíjaná). Futbal sa v telocvični z bezpečnostných dôvodov nehrá. V gymnastickej miestnosti sa hrá stolný tenis, voľný je ešte celý štvrtok, sobota, nedeľa a niektoré hodiny v ostatné dni. Na uvedené voľné termíny sa môžete nahlásiť na sekretariáte školy. ( Tel: 65 852 21 alebo 0908928775 )

Prehľad aktivít  v telocvični
Diskusia
Hore