späť

Informácie k štrajku

komentárovVážení rodičia!    26. 11. 2012 Trenčianska Turná

 

Štrajkový výbor pri ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 oznamuje zákonným zástupcom detí, že štrajk pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Samuela Timona bude pokračovať do 27. 11. 2012 – do utorka. Vyučovanie sa začína 28. 11. 2012 – v stredu.Rodičia, ktorí majú v utorok 27. 11.  problémy so zabezpečením svojich detí, ich môžu priviesť opäť do školy od 6. 00 do 16. 00. V súrnych prípadoch sa postaráme v základnej škole i o deti materskej školy, keďže v MŠ je ešte veľká chorobnosť. 

 

 

Vážení rodičia!        23. 11. 2012  Trenčianska Turná

Základná škola s materskou školou Samuela Timona oznamuje rodičom, že od pondelka je nepretržitý štrajk zamestnancov školy. O priebehu štrajku aj jeho ukončení vás budeme informovať obecným rozhlasom a  na webovej stránke.

Na základe listu pána Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, adresovaného zriaďovateľom škôl, naša škola umožní rodičom, ktorí sa v čase štrajku nemôžu postarať o svoje dieťa, umiestniť ho v školskom zariadení, kde mu bude poskytnutá náhradná činnosť za vyučovanie. Deti, ktoré sa stravujú v ŠJ dostanú obed i desiatu. Táto možnosť bude poskytnutá iba žiakom 1. stupňa ZŠ. V MŠ je veľká chorobnosť, preto Vás prosím využite štrajk na doliečenie detí.     

Počas štrajku je športová hala otvorená pre klientov školy podľa rozpisu. Na budúci týždeň sa v pondelok a stredu neuskutočnia relaxačné cvičenia.

 


list-rade-skoly-ostry-strajk.pdf

list-starostovi-obce-ostry-strajk.pdf

oznam-rodicom-ostry-strajk.pdf
Diskusia
Hore