späť

Ponuka pracovných miest

komentárov 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

 

  hľadá

 

aprobovanú učiteľku (učiteľa) predmetov matematika a geografia od februára 2013 na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Od mája 2013 ponúkame voľné miesto aprobovanej učiteľky (učiteľa) chémie a anglického jazyka na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Od septembra 2013 ponúkame voľné miesto aprobovanej učiteľky (učiteľa) predmetov matematika, fyzika, informatika.

 

Kontakt:        

0908 928 775, 65 85221, skola@zstrencturna.edu.sk
Diskusia
Hore