späť

Celoslovenské testovanie deviatakov

komentárovCeloslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov – Testovanie 9-2013

Vážení rodičia, dňa 13. marca 2013(streda) budú všetci žiaci 9. ročníka robiť testy z matematiky a slovenského jazyka, ktorého výsledky sa zaznamenávajú  do prihlášky na strednú školu. Vaše deti sa od septembra pripravujú na testovanie na doučovaní, kde im zadávame úlohy aj na domáce riešenie.  Nie všetci však k tejto príprave pristupujú zodpovedne, preto Vás žiadame o dôslednú kontrolu tejto prípravy.  Vašim deťom umožníme zdarma doučovanie počas jarných prázdnin v termíne od 25. februára do 1. marca 2013

V deň testovania si žiaci prinesú do školy:

  • Písacie potreby : čierne alebo modré prepisovacie pero (nie plniace pero) a rezervné pero,
  • Rysovacie potreby, kalkulačku, desiatu, pitie ( je potrebné odhlásiť sa z mliečnej desiatej )

Príchod do školy: najneskôr 7. 30 h

Počas testovania žiaci v škole nesmú mať:

  • Mobil, príručky, ťaháky
  • Matematicko-fyzikálne tabuľky, pravidlá slovenského pravopisu, slovníky, učebnice, zošity a vlastné pomocné papiere (na matematiku dostanú papier na pomocné výpočty aj zoznam matematických vzorcov)

Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na 2. stupni ZŠ od 5. ročníka do polovice 9. ročníka ZŠ.

Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:

  1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie
  2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.
  3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod.

Náhradný termín testovania(ak sa žiak nezúčastní hlavného testovania) je 26. 3. 2013.

Na obed pôjdu žiaci po ukončení testovania, nemusia sa z obeda odhlasovať.

Vážení rodičia, prosím Vás, dohliadnite, aby Vaše deti využili zostávajúci čas do testovania na opakovanie učiva. Škola a pani učiteľky robia pre Vaše deti maximum. Úspešné zvládnutie testov môže znamenať väčšiu šancu prijatia na vybranú strednú školu. Jeho úspešnosť bude uvedená na prihláške na strednú školu.     

 

Harmonogram Testovanie 9-2013:

 

Matematika

8.10 – 8. 20 h  ( 10 minút )

Úvodné pokyny k testovaniu a rozdaniu OHkT

8. 20 – 8. 25 h  ( 5 minút )

Rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8. 25  - 9. 35 h ( 70 minút )

Administrácia testu ( samostatná práca žiakov)

9. 35 – 9. 40 h ( 5 minút )

Zozbieranie testov a OHkT

9. 40 – 10. 00 h ( 20 minút )

Prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10. 00 – 10. 10 h ( 10 minút )

Úvodné pokyny k testovaniu a rozdaniu OHkT

10. 10 – 10. 15 h ( 5 minút )

Rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10. 15 – 11. 15 h ( 60 minút )

Administrácia testu ( samostatná práca žiakov)

11. 15 – 11. 20 ( 5 minút )

Zozbieranie testov a OHkT

11. 20 - 12. 20

Prestávka, konzultácie žiakov s vyučujúcimi matematiky a slovenského jazyka

 

 

Zmena v legislatíve - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

 

Žiaci 9. ročníka budú v mesiaci máj pozvaní na prijímacie pohovory. Ich organizáciu a realizáciu zabezpečuje príslušná stredná škola. Tá písomne pozve žiaka na prijímacie pohovory. Bez prijímacích pohovorov budú prijatí žiaci, ktorých výsledok Testovania 9 - 2013 bude najmenej 90 % z obidvoch predmetov.

                                                                       

 

Informácie o testovaní: www.nucem.sk – na tejto stránke nájdete všetky informácie k aktuálnemu testovaniu i otázky a výsledky z predchádzajúcich rokov Testovania 9.       

 

 
Diskusia
Hore