späť

Marec patrí knihe

komentárovMarec patrí knihe

To, že marec je mesiacom knihy, už vieme. Možno i to, že bol vyhlásený v roku 1955 na počesť slepého predajcu kníh a národného buditeľa, Mateja Hrebendu, ktorý sa práve v tento mesiac narodil i zomrel. Vieme i to, že naša škola sa v marci každoročne venuje rôznym literárnym aktivitám. O niektorých z nich si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch...

Začiatok mesiaca patril  podujatiu „ Popoludnie s knihou“.  Žiaci 2. stupňa svoj voľný čas v popoludňajších hodinách venovali práci s knihou. Niektorí  spoznali prácu knihovníkov, iní uprednostnili samostatnú tvorivú činnosť pri realizácii návrhu na obal vlastnej knihy. Každý zúčastnený mal tajomný vzťah ku knihe. Sám chápal hĺbku jej príťažlivosti , silu poznania, a preto aj nás, vyučujúce slovenského jazyka,  tešil nesilený záujem detí, ktoré strávili pár minút s tými , čo nemým priateľom rozumejú.

Priamo na hodinách literatúry vyučujúce pracovali so žiakmi  na tvorbe projektov, ktoré  prezentovali literárne diela domácich i zahraničných autorov.

V predveľkonočnom období, dňa  27.marca, sme so žiakmi 2.stupňa strávili predpoludňajšie hodiny náučno  – zábavnými aktivitami  so spoločným názvom „ Deň s knihou“. Najstarší  žiaci, deviataci, sa pri tejto príležitosti stali animátormi činností pre jednotlivé súťažné skupiny tried. Tímy žiakov v jednotlivých triedach s pomocou animátorov riešili  rôzne úlohy, napríklad literárny kvíz, lúštenie tajného kódu, zoraďovanie kníh podľa abecedy, lúštenie tajničiek, pátranie po knihách, chôdza s knihou na hlave...V tomto literárnom viacboji si deti zmerali  vedomostné sily, dešifrovacie schopnosti, oprášili abecedné znalosti a v neposlednom rade rozvíjali tímovú prácu...Tento deň nepatril však len literárnym aktivitám, ale i športovým turnajom v bedmintone, stolnom tenise i floorbale. Zároveň sa v tento deň s konal Veľkonočný bazár, výťažok ktorého bol venovaný na charitatívne účely.

 PaedDr. Dagmar Orságová
Diskusia
Hore