späť

Školská olympiáda

komentárovŠkolská olympiáda otvorená

 

Ó šport, dar bohov, elixír života!

Čo veselým lúčom obdaríš človeka po ťažkej práci,

ty posol dávno zašlých čias.

Dní, keď sa ľudstvo smialo radostné a mladé,

Dní, keď boh slnka zapaľoval končiare hôr

A na rozlúčku zahaľoval smreky do žiarivých farieb

                                   

( Pierre Coubertín – Óda na šport – úryvok)

 

12. 6. 2013 – Olympiáda materskej školy

 

Slniečko v tento deň privítalo v areáli ZŠ deti z našej materskej školy i deti z MŠ Drietoma, Mníchova Lehota, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Jastrabie, Veľké Bierovce, Svinná, Trenčianske Mitice, Selec.

Naša MŠ pod vedením PhDr. Alenky Porubanovej pripravila pestré športové disciplíny. Pani učiteľka telesnej výchovy Mgr. Alexandra Hálová pripravila pre deti ďalšie športové disciplíny, aby si z olympiády odniesli čo najviac zážitkov.

Celú športovú aktivitu otvorila Alenka Porubanová príhovorom, počas ktorého sme vztýčili olympijskú vlajku, vypočuli si hymnu olympiády materských škôl, zapálili olympijský oheň a vypočuli si Ódu na šport, ktorú napísal Pierre Coubertin. 

            Po tomto slávnostnom ceremoniáli sa začali jednotlivé súťaže. Všetci súťažiaci boli v závere olympiády MŠ odmenení. Deti našej MŠ za svoje športové výkony dostanú zlatý pohár pre víťazov, pretože všetky deti, ktoré športovali, sú pre nás dospelákov víťazmi. Pohár odovzdá pán starosta Ing. Peter Mikula.

            Poďakovanie patrí celému tímu pracovníkov MŠ, správnym zamestnancom ZŠ, pani učiteľke Hálovej a našim žiakom 9. ročníka, ktorí pomáhali pri realizácii olympiády.

 

Od 24. 6. 2013 budeme realizovať olympiádu základnej školy, v rámci ktorej si 26. 6. prídu do školy zašportovať i naši seniori z Klubu dôchodcov.

 

 

 

 

 
Diskusia
Hore