späť

Aký bol tohtoročný festival Stretnutie priateľov?

komentárov 

14. ročník festivalu Stretnutie priateľov


 

 

 

 

V TEJ TRENČIANSKEJ TURNEJ ...

 

Štvorlístok si spieva,

radosť a veselosť

všade on rozdáva

 

V piatok 30. mája v kultúrnom dome tancovali a spievali nielen folkloristi, ale i deti z materskej a základnej školy. Chválili nás i naši hostia súbor Kalužiar z Martina i súbor Fialka z Partizánskeho. Naši hostia boli prekvapení, koľko detí vie tancovať autentické turnianske tance a pritom ani nechodia do súboru Štvorlístok. To sú výsledky našej regionálnej výchovy. Piatkový program pre hostí pokračoval po obede, kedy sme sa navzájom učili tance našich regiónov. Pri tancovaní sa deti zoznamovali, zisťovali, kto u koho býva. Rozdeľovanie do rodín preto bolo veľmi rýchle a bezproblémové. Vedúci súborov i zástupcovia účinkujúcich sa zúčastnili prijatia u pána starostu Ing. Petra Mikulu, ktorý im porozprával o našej obci a poprial veľa zážitkov počas troch festivalových dní. Pán starosta odovzdal súborom darček, aby mali pamiatku na toto stretnutie. Podvečer sme sa stretli v športovej hale, kde sa deti troch súborov oddali rôznym druhom športu. Akoby ani unavené neboli. Dobrá nálada a radosť z pohybu, noví kamaráti zahnali únavu z celého dňa.

V sobotu sme sa s hosťami vybrali do Trenčína, kde sme navštívili Trenčiansky hrad. Nasledoval rozchod v centre mesta a potom návrat domov, lebo naše mamičky chystali pre svoje vlastné i festivalové deti dobrý obed.  Tradičný krojovaný sprievod nám nevyšiel, lebo sa rozpršalo, preto sme do dedinského múzea autom odviezli vedúce súborov a naše malé štvorlístky. V domčeku nás milo privítali členky Únie žien s pecňom dobrého chlebíka a pekným slovom. Našim hosťom sa veľmi páčil vyupratovaný Kušnierovec aj chutné koláče od šikovných turnianskych mamičiek a babičiek. A späť do kultúrneho domu, čaká nás hlavný festivalový program Veselo so Štvorlístkom. Už tradične otvára festival súbor Štvorlístok, ktorého 80 detí i s vedúcimi nastúpili na javisko. Program sa nám vydaril, hodiny a hodiny nácvikov sa nám vrátili v pozitívnej energii, potlesku od rodičov a hostí. Nasledovalo skvelé vystúpenie Fialky, pokračoval výborný Kalužiar. A na záver sme roztancovali celé javisko tancami našich regiónov. Po večeri, ktorú pripravili pani kuchárky školskej jedálne, sa zabávali hostia, rodičia i naše šikovné Štvorlístky. Pochutili sme si na dobrotách od výmyslu sveta, ktoré pripravili a zabezpečili rodičia súborákov.

V nedeľu sme sa poďakovali v kostole za všetky milosti, ktoré sme počas festivalu dostali, za zdravie a radosť zo zachovávania dedičstva našich otcov.  Atmosféru umocnili dojímavé slová z biblie, ktoré nám pripravila Mgr. Katka Masaříková. Celá svätá omša bola vlastne venovaná deťom, priateľstvu, talentu, radosti, ktorú svojim umením rozdávajú, preto patrí veľká vďaka pánovi farárovi Mgr. Jozefovi Markovi, ktorý v nás všetkých umocnil úžasný pocit z festivalovej spolupatričnosti. Po obede v rodinách nastal čas rozlúčky. Aj slzičky padali, keď naši kamaráti nastupovali do autobusov. Festivalová energia v nás stále rezonuje, je to spoločné dielo súboru Štvorlístok, obce, školy, rodín, sponzorov, na ktoré sme právom hrdí.

  

 • Na tej Patlíkovej Fialka nám raste, neprišla z daleka, ale nosí ščastie.
 • Čujte ludia, čujte, čo to za novina, vraj príde zaspievat Kalužiar z Martina.  

         Autori veršíkov: Mirka Blašková, Dorka a Jurko Fraňovci 

 

Za to, že sme sa mohli spoločne tešiť zo šikovnosti detí z Trenčianskej Turnej, Partizánského a Martina, veľmi pekne ďakujem:

 

 • Obci Trenčianska Turná pod vedením pána starostu Ing. Petra Mikulu
 • Ing. Aďke Závodskej za spoluprácu pri organizovaní festivalu, jeho realizácii a jeho finančnom zabezpečení
 • Všetkým rodinám našich súborákov, ktoré ubytovali našich hostí
 • Mgr. Janke Poláčkovej za konferovanie festivalového programu
 • PaedDr. Dagmar Orságovej,   Simone Vanekovej a Marcelovi Halgošovi  za pomoc pri realizácii festivalového programu
 • Ing. Petrovi Zajacovi, Ing. Pavlovi Ježíkovi a Mgr. Kataríne Šulekovej za hudobný doprovod
 • Učiteľom základnej a materskej školy, vychovávateľkám ŠKD za pomoc pri výzdobe kultúrneho domu a realizáciu tvorivých dielní, vyučujúcim, ktorí prezentovali v KD projektové práce žiakov, ktorí napiekli sladkosti: Mgr. Ivete Červeňanovej, Mgr. Oľge Závackej, Mgr. Ivane Santovej, Janke Červeňanovej,  Gabike Porubanovej, Margite Suchánkovej, Mgr. Zuzke Balážovej, Mgr. Janke Poláčkovej, Mgr. Janke Dovinovej, Mgr. Márii Godovičovej, Mgr. Jarke Porubanovej, Mgr. Petrovi Pálešovi, Mgr. Dagmar Orságovej a Mgr. Monike Oprchalovej
 • Za výzdobu slávnostnej tabule pani Bc. Milade Ždrnja a Mgr. Milene Mutňanskej
 • Všetkým rodinám, ktoré pripravili dobroty na spoločenský večer
 • Tímu pracovníčok školskej jedálne, ktoré pod vedením Janky Kubišovej varili počas víkendu našim hosťom chutné jedlá
 • Rodinám Ing. Adriany Závodskej, Mgr. Janky Poláčkovej, Mgr. Ivety Červeňanovej, Bc. Milady Ždrnja a PaedDr. Beáty Sabovej za realizáciu spoločenského večera a  obsluhu hostí
 • Mgr. Alexandre Hálovej a Simone Vanekovej za realizáciu piatkového festivalového športovania a tancovania zumby
 • Jarke Hudekovej za ušitie kostýmov a rekvizít  k novému programu Obrázky z Patlíkovej
 • Únii žien v Trenčianskej Turnej pod vedením Anny Zvalenej za privítanie a prehliadku Kušnierovca
 • Jarke Sýkorovej a Jarke Hudekovej zato, že učili dievčatá tkať na malých krosnách a za pomoc pri piatkovom občerstvení našich hostí
 • Jarke Strakovej a Janke Filinovej za pomoc pri organizácii festivalu
 • Jožkovi Ježíkovi za zabezpečenie lipiek a pani upratovačkám za ich výzdobu
 • Jakubovi Závodskému, ktorý pomáhal počas celého festivalu všade, kde bolo treba
 • Pánovi Peťovskému a jeho rodine za ozvučenie oboch festivalových koncertov 
 • Pánovi Šišovskému za pomoc pri ozvučovaní sobotňajšieho programu
 • Deťom materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy za výtvarné práce, ktoré skrášlili kultúrny dom
 • Tímu Ing. Lukáša Lehockého za kamerové služby a krásne spoločné fotografie, ktoré darovali všetkým účastníkom festivalu
 • Jakubovi Ježíkovi za výbornú diskotéku
 • Všetkým muzikantom, ktorí hrali a zabávali deti i rodičov
 • Všetkým deťom, ktoré vystupovali a rozdali veľa radosti

 

Veľká vďaka patrí našim sponzorom:

 

 • Ing. Ladislavovi Centárovi – firma Centár, strechy a stavebniny Partizánske
 • Jánovi Ondruškovi – firma Légia Trenčín
 • Božene Daňovej – firma Vaspo Trenčianska Turná
 • Ladislavovi Orságovi – firma Alkor Trenčianska Turná
 • Igorovi Vlkovi – firma Antes Trenčianska Turná
 • Martinovi Betákovi – firma Nábytok Beták
 • Martinovi Ježíkovi – firma Sazos
 • Františkovi Sabovi – firma Parket plus
 • Mlynu Trenčan, spol. s r. o. Trenčianska Turná
 • Poľnohospodárskemu družstvu Trenčianska Turná
 • Rodine PhDr. Aleny Porubanovej
 • Rodine Ing. Ľubomíra Plesnivého
 • Rodine Bc. Milady Ždrnja
 • Rodine Antona Husára
 • Ing. Františkovi Ježíkovi
 • Ing. Dušanovi Porubanovi
 • Za podporu festivalu ďakujeme ochotnému sponzorovi a sponzorke, ktorí nechcú byť menovaní

 

ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POMOHLI SÚBORU ŠTVORLÍSTOK, NAŠIM KAMARÁTOM, PRIATEĽOM, KTORÍ VŽDY PODAJÚ POMOCNÚ RUKU, SLOVÁ POVZBUDENIA.

                                                                                     PaedDr. Beáta Sabová

                                                                                    vedúca súboru

 

 

E-mail z Partizánskeho:

 

Som rád, že nám to spoločne dobre dopadlo, deti sa zabavili aj sa zaľúbili.
Tešíme sa na najbližšie stretnutie. Ing. Ladislav  Centár – vedúci DFS Fialka

 

E-mail z Martina:

 

Ahojte, Štvorlístok,
aj touto cestou sa Vám chceme ešte raz poďakovať za milé prijatie u Vás v Trenčianskej Turnej. Veľmi sme si pobyt u Vás užili a odniesli sme si množstvo krásnych zážitkov. To slzavé údolie pri našom odchode prelomíme už o dva týždne u nás doma v Martine. Veríme, že sa Vám bude u nás taktiež páčiť. Tešíme sa na Vás.
S pozdravom JUDr. Martina Harajdičová – vedúca DFS Kalužiar

 

Celkom na záver: Kto dáva, ten aj dostáva. Niekedy viacnásobne.

 


                                                                                               
Diskusia
Hore