späť

Kam s deťmi cez prázdniny?

komentárovVážení rodičia, milé deti!

Dovolíme si vás informovať o zaujímavej letnej akcii, ktorú ponúka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Akcia je  určená pre našich najmenších študentov, žiakov I. stupňa základných škôl.

Počas 3 dní od 19. do 21. augusta, počas veľkých letných prázdnin, je pre  deti pripravený bohatý program, plný zaujímavostí a pútavých prednášok.

Deti budú mať možnosť hravou a pútavou formou zapojiť sa počas 3 dní do života vysokoškolákov.

Všetky potrebné informácie nájdete v tejto chvíli na priloženej webovej stránke

https://sites.google.com/site/trencianskadetskauniverzita1/ a v priebehu najbližších dní aj na aktuálnej stránke univerzity www.tnuni.sk.

Veríme, že prednášky, týkajúce sa zaujímavostí z fyziky, chémie, zdravovedy, či športu,  formou, odpovedajúcou ich veku, budú pre deti príjemným zážitkom a spestrením konca letných prázdnin.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy slavka.petrova@tnuni.sk, alebo telefonicky na čísle +421 32 7400 119. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť prostredníctvom prihlášky zverejnenej, a s možnosťou stiahnutia, na vyššie uvedenej webovej stránke, venovanej trenčianskej detskej univerzite.

bakalarik-plagat-a2.pdf

harmonogram.pdf
Diskusia
Hore