späť

Pozvánka

komentárov 

Vážení rodičia!

V utorok 17.9.2013  o 16,30 bude v Kultúrnom dome Trenčianska Turná plenárne ZRPŠ.

Po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

Na vašu účasť sa teší

Výbor rodičov Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

 
Diskusia
Hore