späť

Nový školský rok

komentárovŠkolská brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená......

Školský rok 2013/2014

 

Vedenie Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30:

 

Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta Sabová

Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Oľga Závacká

Zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr., Ing. Katarína Masaříková

Zástupkyňa pre MŠ: PhDr. Alena Porubanová

Vedúca ŠKD, výchovná poradkyňa: Mgr. Janka Poláčková

Vedúca ŠJ: Janka Kubišová

 

Pedagogický úsek ZŠ:

 

P. č.

Trieda

Triedny učiteľ

1.

1. A

Mgr. Miroslava Rovňanová

2.

2. A

PaedDr. Milena Mutňanská

2.

2. A

Mgr. Mária Godovičová

4.

2. B

Mgr.  Adriana   Zelenková      

5.

3. A

Mgr. Jaroslava Porubanová

6.

3. B

Mgr. Martina Martiníková

7.

4. A 

Mgr. Oľga Závacká   

8.

4. B

Mgr. Janka Dovinová

Spolu:

1. stupeň

160

9.

5. A

Mgr. Barbora Burianová

10.

5. B

Mgr. Denisa Sieklová

11.

6. A

Mgr. Katarína Boková

12.

6. B

Mgr. Miroslava Filáčková

13.

7. A

Mgr. Terézia Bučková

14.

7. B

Mgr. Alexandra Hálová

15.

8. A

Mgr. Peter Páleš

16.

8. B

PaedDr. Dagmar Orságová

17.

9. A

Mgr. Katarína Dudáková

18.

9. B

Mgr. Monika Oprchalová

Spolu:

2. stupeň

217

Počet žiakov:

377

                                    

Učitelia bez triednictva

 1.

Mgr. Iveta Červeňanová

2.

Ing., Mgr. Katarína Masaříková

3.

PaedDr. Beáta Sabová

4.

Mgr. Vladimíra Figlová

5.

Mgr. Tatiana Ferancová

6.

Mgr. Katarína Šašinková

7.

Mgr. Jarmila Petrulová

8.

Mgr. Jozef Marko

9.

Mgr. Diana Ďurčová

10.

Mgr. Ivana Santová

Špeciálny pedagóg, asistent učiteľa: Mgr. Tatiana Baginová                                                                                                                  

 

Školský klub detí:

 

Oddelenia

Pani vychovávateľky

1. oddelenie

Bc. Iveta Marcinátová

2. oddelenie

Mgr. Janka Poláčková

3. oddelenie

Mgr. Karolína Reháková

4. oddelenie

Mgr. Zuzana Balážová

Počet detí:

113

 

 

P.č.

Technicko-hospodársky úsek ZŠ

1.

Ekonómka školy

Janka Filinová

2.

Hospodárka školy

Jarmila Straková

3.

Upratovačka pre 2. stupeň

Jarmila Hudeková

4.

Upratovačka pre 1. stupeň

Marta Svatíková

5.

Upratovačka pre športovú halu

Jarmila Sýkorová

6.

Školník

Jozef Ježík

7.

Správca počítačov

Ľubomír Struhár

 

Materská škola Ďatelinka

 

P. č.

Názvy tried

Pani učiteľky

1. trieda

Včielky

Gabriela Bulková

Margita Suchánková

2. trieda

Lienky

Bc. Andrea Ondrášková

Gabriela Porubanová

3. trieda

Slniečka

Božena Chudadová

PhDr. Alena Porubanová

4. trieda

Motýliky

Katarína Blažejová

Mgr. Silvia Zemánková

Spolu detí:

95

 

 

 

Technicko–hospodársky úsek MŠ

Školníčka

Magda Hrušovská

Upratovačka

Vladimíra Šedivá

 

P.č.

Školská jedáleň

1.

Vedúca ŠJ

Janka Kubišová

2.

Hlavná kuchárka

Janka Maňová

3.

Kuchárka

Eva Mutňanská

4.

Kuchárka

Miroslava Červeňanová

5.

Pomocná kuchárka

Bernardína Hrušovská

6.

Pomocná kuchárka

Helena Mikulová

7.

Prevádzkový zamestnanec

Anna Minaroviechová

 

Úsek ŠJ varí pre deti materskej školy, žiakov základnej školy, zamestnancov školy, dom opatrovateľskej služby, občanov obce – dôchodcov.

 

Vzdelávací a výchovný program

 

Materská škola:

Realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 0:

Názov školského vzdelávacieho programu: Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť

1. stupeň ZŠ:

Realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 1

Názov školského vzdelávacieho programu: Otvárame bránu do sveta poznania

2. stupeň ZŠ:

Realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 2:

Názov školského vzdelávacieho programu: Učíme sa riešiť úlohy života

Školský klub detí:

Realizujeme výchovný program ŠKD

Názov výchovného programu: S radosťou do sveta hier

 

Plánované edukačné projekty, aktivity a súťaže v novom školskom roku:

Deň dopravy, Noc v škole s rozprávkou a knihou, Mesiac úcty k starším, Svätomartinský lampiónový sprievod (ŠKD), Vesmír očami detí, Lesná pedagogika, Vianočný koncert, Vianočný trh, Fašiangy, Charitatívny veľkonočný trh, Deň matiek(MŠ), Deň Zeme, Deň vody, Majáles, 15. ročník detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov, Cesta rozprávkovým lesom (ŠKD), výchovné koncerty, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky a plavecký kurz, umelecké súťaže – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, predmetové olympiády – technická, matematická, geografická, dejepisná, fyzikálna, olympiáda v cudzích jazykoch – anglický, nemecký, francúzsky, matematická pytagoriáda, športové súťaže: atletika, cezpoľný beh, vybíjaná, gymnastika, hádzaná, malý futbal, basketbal, volejbal, streľba zo vzduchovky, minifutbal-McDonald´s cup, florbal, veľký futbal CH Coca Cola. Od októbra začalo aktívne pracovať 23 krúžkov.

Školská jedáleň realizuje dva projekty zdravej výživy: Školské mlieko, Školské ovocie.

 

 Ak deti žijú s toleranciou – učia sa byť trpezlivé.

Ak deti niekto povzbudzuje – učia sa byť presvedčené.

Ak deti niekto chváli – učia sa vážiť si.

Ak deti pociťujú uznanie – učia sa mať rady sami seba.

Ak sú deti akceptované – učia sa nájsť vo svete lásku.

Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou – učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

Ak deti žijú v bezpečí – učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

Ak deti žijú s priateľstvom – učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

Ak deti žijú v atmosfére pokoja, učia sa mať pokojnú myseľ.

(Z knihy Slepačia polievka pre dušu, napísali: J. Canfield a M. V. Hansen)

 

Ak toto našim deťom a žiakom dáme, pomôžeme im spoznať samých seba, a potom môžu zmysluplne spoznávať svet a byť preň užitoční. Všetci dospelí a zainteresovaní sa musíme o to usilovať.

 

Prajem našim klientom a  zamestnancom školy pohodový a úspešný školský rok 2013/2014

 

PaedDr. Beáta Sabová

 

 

Slávime prvé úspechy...

Pri príležitosti 25. výročia výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti sme dostali ďakovný list. Naša žiačka Dominika
Sabová bola úspešná s súťaži a zúčastnila sa vernisáže s pani uč. Jankou Dovinovou, ktorá ju učí výtvarnú výchovu. 

 
Diskusia
Hore