späť

Dar pre školu

komentárov 

 

 

 

 

Naša škola nedávno prevzala dar od pána riaditeľa NATO EOD COE plk. Ing. Jaroslava Bieleného. Je to výpočtová technika, ktorú v škole využijeme. Členovia NATO EOD COE využívajú našu telocvičňu na udržiavanie kondície. Tešíme sa tejto spolupráci.

Za dar veľmi pekne ďakujeme!

https://www.eodcoe.org/news/eod-infoservice/a-gift-to-elementary-and-nursery-school
Diskusia
Hore