späť

Projekt Záložka do knihy

komentárovProjekt  ZÁLOŽKA DO KNIHY spája školy

Projekt sme realizovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorým je 22. október. Vyhlasovateľom a koordinátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica.

Ide o česko-slovenský projekt. Cieľom jeho 4. ročníka bolo nájsť partnerské školy v Česku, vytvoriť záložky do knihy na tému: Namaľuj svojho obľúbeného literárneho hrdinu a následne si záložky s partnerskou školou vymeniť. Zapojilo sa 183 českých a 527 slovenských škôl. Našej škole sa česká škola neušla, zato sme spoznali dedinku Bobrov, o ktorej sme ani nechyrovali. V tejto obci na Orave blízko Oravskej priehrady je základná škola s materskou školou, ktorá má 158 žiakov. Práve toľko pekných záložiek nám poslali. My sme sa tiež pousilovali a zaslali sme do Bobrova 158 záložiek. Vytvorili ich  naši žiaci na literárnu tému. Za usilovnosť všetkým tvorcom záložky ďakujem.  

So ZŠ s MŠ Bobrov  sme v kontakte, komunikujeme o možnostiach ďalšej spolupráce v oblasti komunikácie medzi deťmi a v regionálnej výchove.

Ďakujem pani učiteľkám výtvarnej výchovy Mgr. I. Červeňanovej, Mgr. I. Santovej, Mgr. J. Dovinovej, Mgr. M. Godovičovej a pani vychovávateľkám ŠKD za realizáciu projektu a kreatívne  vedenie detí k tejto umeleckej aktivite.

Ďakujeme za spoluprácu pri príprave projektu ústrednej metodičke pre školské knižnice Mgr. Rozálii Cenigovej. Po odoslaní vyhodnotenia projektu nám napísala: „Ďakujem Vám za Vaše vyhodnotenie projektu. Som veľmi rada, že sa Vám výmena záložiek vydarila a že plánujete zostať naďalej so školou v kontakte. Už som Vás zaradila do celoslovenského výberu. Prajem Vám a Vašim žiakom samé krásne dni.“

 

             PaedDr. Beáta Sabová

Diskusia
Hore