späť

Triedny projekt 9.A

komentárov 

Vážení rodičia deviatakov (9.A),
Tento školský rok bude v deviatej triede prebiehať projekt „Potulky svetom“. Projekt rozvíja a upevňuje vzťah medzi deťmi, rodičmi a školou. Rodičia si spolu s deťmi pripravia prezentáciu o obľúbenom mieste, meste, krajinke.... Následne ju spolu (ako rodina) odprezentujú na vyučovaní vo štvrtok o pol desiatej. Viem, že niektorí rodičia sa nemôžu uvoľniť z práce, ale prosím, aby si počas školského roka našli čas a venovali ho svojim deťom. Školský rok trvá do júna 2014. Prípadne rodičov môžu nahradiť iní členovia rodiny (starí rodičia).
Verím, že sa spolu s deťmi zapojíte do triedneho projektu. 
Prvé termíny (najviac tri rodiny) v čase od 9:40 do 10:25: 
5.12.2013   12.12.2013   19.12.2013
Ďakujem za Vašu ochotu, s pozdravom 
Katarína Dudáková

 
Diskusia
Hore