späť

Žiacky parlament

komentárov 

I tento školský rok pracuje v škole žiacky parlament, tentokrát pod vedením pani učiteľky Mgr. D. Sieklovej. Pravidelne nás bude informovať o svojej činnosti a aktivitách. Prvé aktuality nájdete TU. 

Členovia žiackeho parlamentu sa snažia riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a nás všetkých. S vašou pomocou sa členovia parlamentu podieľajú na príprave niektorých akcií v škole. Spoločným cieľom členov žiackeho parlamentu a nás všetkých je, aby sme sa v škole cítili ešte lepšie ako doteraz.

 

 Preambula

"Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu sme vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu. Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania."

preambula zo štatútu žiackeho parlamentu
Diskusia
Hore