späť

Príprava deviatakov na testovanie a skúšky

komentárov 

Aby boli žiaci 9. ročníka čo najlepšie pripravení na Testovanie9 a skúšky na strednú školu, školský vzdelávací program im poskytuje nasledujúce možnosti:

 

Predmet matematika – 5 hodín týždenne

Predmet slovenský jazyk a literatúra – 5 hodín týždenne

Cvičenia z matematiky – 1 hodina týždenne

Cvičenia zo slovenského jazyka – 1 hodina týždenne

Krúžok matematika a slovenčina pre život – 2 hodiny týždenne

 

Na hodinách matematiky a slovenského jazyka preberajú učivo 9. ročníka

Na cvičeniach z matematiky a slovenského jazyka opakujú učivo od 5. ročníka

Na krúžku riešia testy z Testovania9, opakujú učivo, riešia testy z rôznych zbierok testov

 

Deviataci dostávajú zadania testov i na domácu prípravu. Vyučujúce tieto testy opravujú a vyhodnocujú.

 

Deviatakov pripravujú pani učiteľky:

Slovenský jazyk a literatúra triedy 9. A/B:  Mgr. Monika Oprchalová     

Matematika 9. A: Mgr. Katarína Dudáková

Matematika 9. B: PaedDr. Beáta Sabová

 

Škola zakúpila pre deviatakov testy z M a SJ, ktorými si môžu v škole  i doma opakovať učivo a overovať svoje vedomosti prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Každý žiak dostane svoj kód.

 

Postup:

Po zadaní kódu sa žiaci zaregistrujú cez meno a heslo do žiackej knižky k testom Testovanie 9 a zároveň ku svojim známkam, toto urobia iba prvýkrát, potom sa prihlásia svojimi emailovými adresami, na ktoré sú zvyknutí. Testy nájdu v položke „e-learning“-„Pracovné zošity“. Ak už majú povytvárané kontá, stačí keď sa prihlásia priamo novým menom a heslom.

 

 
Diskusia
Hore