späť

Vianočný koncert – poďakovanie

komentárov 

Vianočné piesne a autentické vianočné zvyky, pestrý vianočný trh s voňavým vianočným punčom, Mikuláš s množstvom balíčkov pre všetky dobré deti. To všetko sa udialo 8. 12. 2013 v kultúrnom dome.

 

Za prípravu a realizáciu vianočného koncertu veľmi pekne ďakujem jeho režisérke Mgr. Ivete Červeňanovej a pani učiteľkám ZŠ, ktoré ho pripravili. A to pani zástupkyni Mgr. Kataríne Masaříkovej – aj za krásnu oponu, PaedDr. Dagmar Orságovej a Ing. Petrovi Zajacovi, ktorý doprevádzal súbor Štvorlístok na harmonike.

Veľmi pekne ďakujem učiteľom ZUŠ Nemšová, ktorí sa venujú našim deťom a to pani učiteľkám Beáte Filimpocherovej, Mgr. Anete Dovinovej, pánovi učiteľovi Slavomírovi Markechovi a za ozvučenie zástupcovi ZUŠ Mgr. Vladimírovi Ondrejovičovi.

Ďakujem všetkým talentovaným žiakom, ktorí nás svojim vystúpením veľmi potešili.

Na vianočný trh  pripravili výrobky žiaci, učitelia, pani vychovávateľky, ale i rodičia.

Za kreativitu ďakujem celému tímu MŠ pod vedením PhDr. Alenky Porubanovej, tímu ŠKD pod vedení Mgr. Janky Poláčkovej a tímu učiteľov základnej školy.

Vďaka patrí i našim rodičom, ktorí nám uvarili dobrý čaj a ktorí podporujú naše aktivity.

Veľmi ma teší výborná spolupráca s obcou Trenčianska Turná, preto ďakujem pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi a všetkým zamestnancom obecného úradu za spoluprácu pri realizovaní vianočného koncertu s Mikulášom. Zvlášť pani Ing. Anne Ježíkovej a Štefanovi Vankovi.

Prajem Vám za všetky naše školské deti, ktorých je 378, deti MŠ, ktorých je 95 a všetkých zamestnancov školy, ktorých je 57 krásne vianočné sviatky, plné pohody a lásky.

A ten nový rok nech máte pevné zdravie a čo najviac času stráveného so svojimi deťmi. Lebo ak majú dostatok rodičovskej lásky a sú vychovávané s láskou, vaše deti budú šíriteľmi dobra. A to všetci veľmi potrebujeme.

                                                                                  PaedDr. Beáta Sabová

 

Ponúkame i fotogalériu z VIANOČNÉHO TRHU i VIANOČNÉHO KONCERTU. Príjemné pozeranie
Diskusia
Hore