späť

Poďakovanie

komentárovZákladná škola s materskou školou Samuela Timona ďakuje:

Obci Trenčianska Turná, pánovi starostovi Ing. Petrovi Mikulovi, poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu za spoluprácu a podporu školy,

 • Všetkým zamestnancom školy za dôslednú a obetavú prácu, aby naša škola bola múdrou, otvorenou školou pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať,
 • Združeniu rodičov MŠ a ZŠ a rade školy  za podporu školy a  pomoc pri jej aktivitách,
 • Vedúcim krúžkov, ktorí zabezpečujú našim žiakom tvorivé využitie voľného času,
 • Všetkým žiakom, ktorí reprezentujú našu školu na vedomostných i umeleckých súťažiach a tak šíria jej dobré meno,
 • Spoločenským organizáciám v obci: Klubu dôchodcov, Únii žien Slovenska, MO Červeného kríža
 • Občanom obce, firmám a inštitúciám, ktorí škole nezištne pomáhajú:

 

 • Mgr. Jaroslavovi Prekopovi, Autoškola Trenčín
 • Ľubošovi Prekopovi, Diagnostické centrum STK Trenčianska Turná
 • COOP Jednote Trenčianska Turná, pani Anne Ferovej
 • Rodine Antona Husára
 • Jánovi Ondruškovi – firma Légia Trenčín
 • Božene Daňovej – firma Vaspo Trenčianska Turná
 • Mlynu Trenčan
 • Poľnohospodárskemu družstvu Trenčianska Turná
 • Firme Alkor Trenčianska Turná
 • Igorovi Vlkovi, firma Antes Trenčianska Turná
 • Martinovi Betákovi – Nábytok Beták
 • Rodine Martina Ježíka -  Firma Sazos
 • Ing. Františkovi Ježíkovi
 • MUDr. Monike Ranincovej
 • Lenke Ősziovej – Veľká Mača
 • Ing. Martinovi Liptákovi
 • Ing. Dušanovi Porubanovi
 • Ing. Pavlovi Ježíkovi
 • Františkovi Chorvátovi
 • Pani Klinčuchovej, Firma Kodretes
 • Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín
 • Hasičskému a záchrannému zboru Trenčín
 • Ing. Edite Schima,  Metodicko-pedagogické centru Trenčín, 
 • Krajskému centru voľného času Trenčín
 • Mgr. Danke Adamíkovej, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín

Za darovanie výrobkov na vianočný trh ďakujeme rodinám: Koncovej Horňákovej, Sokolíkovej, Laššovej, Brunovskej, Santovej, Oravcovej Mahríkovej, Vanekovej, Sabovej, Klobušickej, Mikušovej a Kováčovej.
Diskusia
Hore