späť

Vianočný vinš

komentárov

Vážení rodičia, milí klienti školy a naši dobrodinci!

My  školáci z Trenčianskej Turnej

Vám  vinšujeme na tie vianočné sviatky

do roboty  zdravíčka,

na stôl čerstvého chlebíčka,

do srdca radosti,

do duše milosti,

pokoj svätý nech vo Vás prebýva

a láska nech vo  Vašom dome býva.

A to všetko nech tak  je aj po celý rok  2014.

 

To Vám zo srdca prajú

Deti z MŠ, žiaci ZŠ a všetci zamestnanci školy


Diskusia
Hore