späť

Slnečná sústava

komentárovTretiaci sú vo veku, kedy ich zvedavosť núti nakuknúť mnohým veciam "pod kožu". A prírodoveda je predmet na to priam ideálny. Na jednej z hodín objavovali tajomstvá vesmíru, konkrétne našej Slnečnej sústavy. Zábery dokumentujú, ako pochopili postavenie planét v nej. Naučili sa to rýchlo, lebo vedomosti si odovzdávali v tímoch a spolupracovali medzi sebou pri riešení úloh.
Bola to vskutku dobrá hodina, čo môžem potvrdiť, keďže som bola na ňu pozvaná.
Oľga Závacká - ZRŠ
Foto nájdete TUDiskusia
Hore