späť

Na hodinách fyziky...

komentárov... treba nielen dobre počúvať, ale aj počuté si, pokiaľ je to možné, v praxi overiť.

Napríklad  taká vzdialenosť – môžete ju odhadnúť, odkrokovať a napokon aj rôznymi metrami odmerať. Aspoň s takou presnosťou, ako to robili decká zo 6.A triedy.

:)

Fotografie nájdete TU
Diskusia
Hore