späť

Opäť prinášame novinky :)

komentárovPoďte nakuknúť opäť k nám do školy. Zistíme, čo sa tam udialo v uplynulom období :)

 

Na hodinách fyziky sa opäť bádalo..... Ďalej

V uplynulom týždni sa žiaci zúčastnili súťaže Hviezdoslavov Kubín....Čítaj tu

Taktiež si môžete pozrieť úplné výsledky z olympiád z ANJ, NEJ, FRJ a GEG.... Pokračovanie

 

 

 

 

 

 
Diskusia
Hore