späť

2% z daní

komentárovVážení rodičia!

 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná sa v roku 2013 nestihlo zaregistrovať v obchodnom vestníku, preto nie je možné darovať 2% z Vašej dane združeniu rodičov základnej školy. O 2% dane, ktoré základnej škole každoročne darujete, nechceme prísť. Potrebujeme financie na zakúpenie počítačov do počítačovej učebne. Sú tam niektoré počítače z roku 2002. Chceme zakúpiť 22 nových počítačov. Preto Vás prosíme darovať 2% z Vašej dane Združeniu priateľov školy podporujúcej zdravie pri ZŠ s MŚ Trenčianska Turná – je to združenie našej materskej školy.

Prosíme Vás, aby ste vyplnené tlačivá (ak sa nás rozhodnete podporiť) odovzdali na našu základnú školu najneskôr do 25. apríla 2014. Všetky vyhlásenia hromadne doručíme na daňový úrad. Ak vyhlásenie odovzdávate na daňový úrad osobne, prosíme Vás, aby ste jeho kópiu odovzdali na školu pre našu evidenciu.

Potrebné tlačivá dostane každý žiak našej školy. Budú stiahnuteľné i z našej www stránky. Odovzdať ich môžu Vaše deti triednej učiteľke alebo na sekretariáte školy.  

 

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a za darovanie 2% z Vašej dane. Škole veľmi pomôžu.

 

S vďakou vedenie školy         

potvrdenie-dan.doc

vyhlasenie-2-.doc

 
Diskusia
Hore