späť

Taška pre Zem

komentárov 

Vážení priatelia školy a planéty Zem – vážení rodičia, starí rodičia, tety a ujovia, žiačky a žiaci, skrátka všetci, ktorí prijmete pozvanie na účasť v našej environmentálne - charitatívnej aktivite.

Našim cieľom je poukázať na neslávne popredné miesto Slovenska v spotrebe “igelitiek“ na jedného obyvateľa - Slovensko 466 / Dánsko  4 kusy za rok. Celá aktivita spočíva v nasledujúcom postupe:

● Ušijete, uháčkujete, či inak zhotovíte jednu alebo viac nákupných tašiek (kreatívne zdobenie nie je podmienkou, ale je vítané). Využiť môžete rôzne zvyšky látok a priadzí. Taška by mala mať jednoduchý strih prispôsobený noseniu v ruke alebo na pleciach. Účelom jej využitia je opakované prenášanie nákupov. Výhodou bude možnosť prania tašky v práčke.

● Tašku čitateľne označíte menom zhotoviteľa alebo zhotoviteľov na pripnutom štítku a doručíte do školy pani uč. Martiníkovej (3.B). Štítok môže byť prišpendlený zvnútra tak, aby nevypadol.   

● Tašky s vďakou očakávame do 11.4.2014 (piatok). Ak by ste tašku zhotovili až počas nasledujúceho víkendu, prineste ju, prosím, najneskôr v pondelok 14.4.    

● V prípade dobrého ohlasu a dostatočného počtu tašiek usporiadame súťažnú výstavku v priestoroch školy. O podrobnostiach výstavky, hodnotení a zverejnení výsledkov budete včas informovaní prostredníctvom stránky školy.

 ● Tašky ponúkneme na charitatívnom veľkonočnom jarmoku. Ich predaj bude mať osobitný predajný stôl. Tašky budú ponúkané za cenu, ktorá možno dostatočne nezahrnie vynaloženú prácu zhotoviteľa, ale prvoradým cieľom celej aktivity je osveta a snaha znížiť spotrebu igelitových tašiek na Slovensku.. S radosťou a vďakou však privítame pri kúpe tašky akúkoľvek čiastku navyše. Finančné prostriedky získané konkrétne z predaja tašiek venujeme na charitu alebo na výsadbu zelene v areáli školy.

Všetkým, ktorí sa do celej aktivity zapoja, vopred ďakujeme.
Diskusia
Hore