späť

22. marec - Deň vody

komentárov 

Už naši praprastarí rodičia poznali čarovnú moc vody, jej uzdravovaciu silu, jej nenahraditeľné miesto v živote každého človeka, živočícha, rastlinky. Preto jej prejavovali úctu v piesňach, básňach, rozprávkach, v príbehoch. Rozmýšľali ste vôbec niekedy o tom, odkiaľ máme vodu, aké vlastnosti má voda, prečo je pre našu existenciu taká dôležitá? 

I keď tento rok svetový Deň vody vyšiel na sobotu, v škole sme si tento deň pripomenuli na hodinách biológie. Žiaci piateho ročníka pilne pracovali na projektoch o vode.

Vyskúšali si rôzne "pokusy" s vodou, naučili sa ako prebieha kolobeh vody v prírode, zistili prečo je naša planéta modrá. Pri praktickom cvičení pod mikroskopom pozorovali mikroorganizmy žijúce vo vode. Žiaci mali možnosť zistiť aká dôležitá je pitná voda z vodovodu a vidieť dôsledky jej znečistenia. Aby sme nezostali len pri teoretickom učení navštívili žiaci i Čističku odpadových vôd v Trenčíne. Tu sa dozvedeli viac o procese čistenia vody a "privoňali" si k nej. 

Výsledkom celej aktivity venovanej DŇU VODY sú nielen vedomosti ale i krásne projekty a videá  z dielne našich žiakov. Všetkých žiakov chcem pochváliť za aktívnu prácu na hodinách i dobré správanie na exkurzii v čističke. 

T B


 

 
Diskusia
Hore