späť

Taška pre ZEM – naše turnianske vyhodnotenie

komentárov 

Vážení priatelia Zeme a našej školy!

Doposiaľ zrealizované aktivity projektu Taška pre ZEM môžeme s radosťou  zhodnotiť  ako veľmi úspešné. Samozrejme,  najmä vďaka vašej podpore a  príspevkom v podobe tašiek i v podobe finančných darov. (Mimochodom - za nápaditosť a prepracovanosť vyhotovenia tašiek by sa nemusel hanbiť ani skúsený profesionál). Všetky tašky, taštičky, kapsy aj kapsičky už dnes slúžia svojmu účelu v rukách nových majiteľov.

Srdečná vďaka za tašky patrí rodinám Šimona a Denisy Jančových, Henriety Scholtzovej, Diany Drugdovej, Michaely  Blaškovej, Niny Babicovej, Yvony Pecárovej,  Romana Láncoša,  Lucie Králikovej, Emy Červeňanovej, Šimona a Juraja Laššových, Adama a Daniela Mandincových, Pavlíny Čutorovej, Niny Laboreckej,  Adriána Červeňana, Ondreja Koncového, Patrika Lehockého,  Šárky  Štyvarovej  Daše Meravej, Ziny Hajašovej, Alexa Kotlebu. Krásne tašky utkalii aj dievčatá z krúžku vyšívania a tkania pod vedením pani Jarky Hudekovej, ktorá ďalšie tašky aj ušila.  

Rovnako ďakujeme aj všetkým občanom, žiakom a zamestnancom školy, ktorí si „tašku pre ZEM“ kúpili a prispeli tak na charitatívne účely. O dobrý výsledok sa zaslúžili aj dievčatá  Kristína Mikolášková z 9.A a Simona Tazberíková z  9.B, ktoré naozaj statočne znášali nepriazeň počasia a trpezlivo sa venovali návštevníkom charitatívneho jarmoku. O ich úspechu v úlohe  „predávajúcich“ dobrovoľníčok svedčí aj konečná suma.   

Za „tašky pre ZEM“ sme získali 140 eur a 10 centov, ktoré venujeme rodine v núdzi. Vďaka dobrej vôli bude môcť jeden z našich žiakov v najbližších týždňoch pravidelne absolvovať  rehabilitačné cvičenia formou hipoterapie.

Myšlienku projektu Taška pre ZEM sme „posunuli“ formou výzvy aj k iným školám a školským zariadeniam v rámci celého Slovenska. Dúfame, že tak zmnohonásobíme dopad na ochranu životného prostredia a zároveň silu pomoci prírode a ľuďom v núdzi.  

Fotografie tašiek a obrázky z ich „predaja“ nájdete v galérii na facebooku.......TU

MM 

 
Diskusia
Hore